Smog nasielski! beta :)

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nasielsk Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk pozyskało 3 stacje monitorujące jakośc powietrza - Nasielsk (ul. Bajkowa), Nowe Pieścirogi, Popowo Borowe. W miejscowości Kątne znajduje się czujnik należący do firmy Brix.

Stacja
Nasielsk

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.

Stacja
Nowe Pieścirogi

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Stacja
Popowo Borowe

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Stacja
Kątne (BRIX)

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Stacja
Emilex-MyjniaBezdotykowa

Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć.Nie zalecane są aktywnośći na zewnątrz.

Stacja pogodowa gm. Nasielsk

Normy PM
dobowe