Stacja Jakości Powietrza AktywnyCzystyNasielsk02

PM2.5 ostatnia doba

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi. Źródło: WIOŚ


PM2.5 dziennie

Wg. Światowej Organizacji Zdrowia norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3.


PM10 ostatnia doba

Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Źródło: WIOŚ


PM10 dziennie

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.

PM1 dziennie

IJP - Indeks Jakości Powietrza

0 Bardzo dobry
1-2 Dobry
3-4 Umiarkowany
5-6 Dostateczny
7-9 Zły
pow. 10 Bardzo zły